Fotos lugares de interés:                                                   
 
Casino (C.C.R. Moscoso) Rio de Moscoso Carballeira do Barragan
(Noviembre 2006) (Noviembre 2006) (Noviembre 2006)
     
Cartel Festa da Chula Iglesia de Moscoso Retablo de la Iglesia
(Septiembre 2003) (Noviembre 2006) (Noviembre 2006)